สิ่งดึงดูดใจที่ปฏิเสธไม่ได้ของแบนเนอร์แบบต่างๆ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนผู้เยี่ยมเว็บไซต์ให้กลายเป็นผู้ซื้อได้ทันที เมื่อเทียบกับการโฆษณาตามสื่อดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือโปสเตอร์ โอกาสที่กลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาที่เว็บไซต์จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจดจำเว็บไซต์ปลายทาง (URL) และพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
สนับสนุน คนน่ารัก ชุมชน ของคนน่ารัก เพื่อธุรกิจของท่าน
  ตำแหน่ง ขนาด ราคา/เดือน จำนวน ว่าง
a1 หน้าแรกบนสุด 480*60 1000 3 2
a2 เมนูซ้ายหน้าแรก และทุกหน้าด้านใน (ใหญ่) 120*200 1000 2 2
a3 เมนูซ้ายหน้าแรก และทุกหน้าด้านใน (เล็ก) 120*120 600 2 2
a4 เมนูขวาหน้าแรก(ใหญ่) 120*200 ึ700 2 2
a5 เมนูขวาหน้าแรก(เล็ก) 120*120 400 2 2
a6 หน้าแรกล่างสุด 480*60 500 3 2
           
           
            

 

2005@konnarak.com Power by Thaidreamhost.com  

คนสวย น่ารัก คนน่ารัก sexy girl